Our vision

At the heart of our approach lies the unwavering focus on our clients' needs, ensuring personalized and exceptional service at every step.

01.
Unique Selling Proposition

Our commitment to eliminating commissions and delivering quality properties at the best value sets us apart in the industry.

02.
Our Commitment to Quality

Quality is not just a promise but an integral part of our ethos. We strive for excellence in every interaction and transaction.

Björksund Holding AB äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på ett 30-tal adresser i centrala Nyköping. Bolaget förvaltar även godset Björksund som ligger strax nordost om Nyköping. De kommersiella fastigheterna i centrala Nyköping omfattar butiker, kontor, industri, lager och bostäder.
Exempel på utvecklingsarbeten är ombyggnation och hyresgästanpassningar av lokaler, förtätning av fastigheter och utveckling av nya detaljplaner. Vi arbetar aktivt med energioptimering för att göra befintlig energianvändning mer effektiv - både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv.
Björksund Holding AB är ett familjeägt företag som drivs av ett engagerat team om 12 anställda. Vi handlar inte med fastigheter utan är alltid långsiktiga i vårt ägande. Det synsättet präglar också hur vi ser på relationerna med våra hyresgäster. Detta innebär bl.a. att utveckla tillgångar efter det som passar olika hyresgästers verksamheter bäst.
Som hyresgäst kan du förvänta dig personlig service. Vi strävar efter att utföra arbeten i rätt tid och med rätt kompetens
Bolagsinfo