En del av Sörmland

Björksund Holding AB äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter på ett 30-tal adresser i centrala Nyköping. Bolaget förvaltar även godset Björksund som ligger strax nordost om Nyköping. De kommersiella fastigheterna i centrala Nyköping omfattar butiker, kontor, industri, lager och bostäder.
Exempel på utvecklingsarbeten är ombyggnation och hyresgästanpassningar av lokaler, förtätning av fastigheter och utveckling av nya detaljplaner.
Björksund Holding AB är ett familjeägt företag och drivs idag av anställda, även om ägarfamiljen fortfarande är starkt engagerad. Vi handlar inte med fastigheter utan är alltid långsiktiga i vårt ägande. Det synsättet präglar också hur vi ser på relationerna med våra hyresgäster. Detta innebär bl.a. att utveckla tillgångar efter det som passar olika hyresgästers verksamheter bäst.
Vi arbetar aktivt med energioptimering för att göra befintlig energianvändning mer effektiv - både ur ett ekonomiskt perspektiv men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Som hyresgäst kan du förvänta dig personlig service. Vi strävar efter att utföra arbeten i rätt tid och med rätt kompetens.

Utforska lediga lokaler & bostäder

Olika verksamheter,
olika behov

Björksund Förvaltnings AB förvaltar många olika typer av fastigheter. Dessa fastigheter omfattar bostadslägenheter, butiker, kontor och andra typer av kommersiella lokaler. Kontakta oss för mer information och visning!

Våra lokaler & bostäder

Ta del av en bit sörmländsk historia

Godset Björksund är beläget i östra Södermanland, vid Sibbofjärden, strax nordost om Nyköping. Familjen Mörner har levt och verkat på denna plats sedan slutet av 1500-talet. Gården är en av Södermanlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal.

Godset Björksund

Utforska våra lediga lokaler och bostäder

Vi har flertalet lediga lokaler & bostäder för olika behov. Kontakta oss för mer information och visning!

Lediga lokaler & bostäder