Our vision

At the heart of our approach lies the unwavering focus on our clients' needs, ensuring personalized and exceptional service at every step.

01.
Unique Selling Proposition

Our commitment to eliminating commissions and delivering quality properties at the best value sets us apart in the industry.

02.
Our Commitment to Quality

Quality is not just a promise but an integral part of our ethos. We strive for excellence in every interaction and transaction.

Godset Björksund är beläget i östra Södermanland, vid Sibbofjärden, strax nordost om Nyköping. Familjen Mörner har levt och verkat på denna plats sedan slutet av 1500-talet. Gården är en av Södermanlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal som innefattar skogsbruk, jordbruk genom arrendatorer, jakt och förvaltning av 80-talet fastigheter som är belägna på gårdens mark
Godset arrangerar årligen en rad jakter med gott om klövvilt. Läs mer om våra jakter på www.naturjakt.se. I Sibbofjärden erbjuds fina fiskemöjligheter enligt catch & release-modellen. Sjön har alltid varit känd för sin grova gädda, gös & abborre. Läs mer på www.bigfishsweden.com.
Till godset hör ca 5 000 ha mark samt ytterligare ca 5 000 ha vidsträckta skärgårdsområden. Från Risö i söder till Hartsö och Enskärsfladen i nordost. På Björksunds marker finns ett flertal smågårdar, torp och stugor som uthyres för permanentboende eller som fritidshus.
4 150 hektar underbar sörmländsk natur med god tillgång av älg, kron, dov, rådjur, mufflon och vildsvin. Jakten är utarrenderad till två olika parter. Naturjakt, som drivs av Nils-Fredrik och Astrid Mörner, arrenderar ca 1 100 hektar. Läs mer på www.naturjakt.se.
För mer information kontakta
mats.johansson@bjorksund.com
tel 070-568 98 33.
Mats Johansson arrenderar ca 3 000 ha och har arbetat på Björksund i 29 år. Mats driver tre olika jaktklubbar där alla jagar på lika villkor och hjälps åt med allt som hör till jaktupplevelsen. Många olika jakttillfällen erbjuds med allt från harjakt, vak-smygjakt till drevjakter i lugna former. Samling och lunch i loge, som jaktklubbarna har rustat upp, mitt på markerna.