Västra Storgatan 34 och Slottsgatan 25 kallas även SE-bankshuset eller sörmlandsbanken och består av två hus:

• Västra Storgatan 34 innefattar 8 lokaler
• Västra Storgatan 34A innefattar 1 hyresrätt.
• Västra Storgatan 34B innefattar 1 hyresrätt.
• Slottsgatan 25 innefattar 6 lokaler.

Det centrala läget i anslutning till Stora Torget, vid gågatan, mitt i centrum och nära butiker och restauranger gör denna fastighet mycket attraktiv både som bostad och som kontor eller butik. Att den är byggd 1900-1904 och är väldigt vacker är också en fördel.

Fiber är indraget. Parkering är tillval

Gångavstånd till busshållpalts, tågstation och huset ligger mitt i centrum. 

Byggnadsår: Västra Storgatan 34 byggdes år 1904.
Slottsgatan 25 byggdes tidigt 1900-tal.