TJÄNSTEN ÄR TILLSATT

VD sökes till Björksund Förvaltnings AB

Björksund Förvaltnings AB (BFAB) förvaltar och utvecklar de tillgångar som är knutna till godset Björksund, beläget i Södermanland vid Tystberga strax nordost om Nyköping. Gården är en av Södermanlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal. Till godset hör ca 4 800 ha mark samt vidsträckta skärgårdsområden. Ägare till BFAB och Björksund är familjen Mörner.

BFAB:s verksamhet kan delas upp i två delar: En gårdsnära del som innefattar skogsbruk, jordbruk genom arrendatorer, jakt och förvaltning av de många fastigheterna belägna på gårdens mark, och en fastighetsdel som äger och förvaltar totalt tolv kommersiella fastigheter och hyresfastigheter i centrala Nyköping.

Rollen som VD

Våra fastigheter i Nyköping utgör en betydande del av vår lönsamhet. Vi avser att fortsätta utveckla denna del genom att aktivt förvalta och förädla de fastigheter vi äger idag, men också genom nya förvärv, främst i Nyköping. Arbetsuppgifterna innefattar:

  • Allt som ingår i förvärv och förädling av fastigheter, såsom kalkylering, finansiering,    projektplanering och kontakter med entreprenörer, myndigheter och kommun.
  • Ledning av förvaltning, underhåll i egen regi, samt uthyrning av de cirka 80 lägenheterna och 40 lokalerna i Nyköping.

Det gårdsnära arbetet innefattar mycket av det som traditionellt förknippas med en lantegendom;               

  • Skogsförvaltning på 3 100 ha produktiv skog med stöd av Skogssällskapet.
  • Arrendefrågor, investeringsplanering, hantering av jordbruksstöd och nära dialog med arrendatorer.
  • Förvaltning av 65 uthyrda permanent- och fritidshus, samt stort bestånd av ekonomibyggnader.
  • Tillsammans med jaktansvarig överse driften av den kommersiellt drivna jakten, en idag viktig näringsgren.
  • I samklang med grannar hålla vägar i gott skick.

Övergripande ansvarar VD för all administration och styrning av BFAB och de strukturer som ligger därunder. Vi har idag fem anställda som direktrapporterar till VD.                   

Egenskaper hos VD

Vi söker en klok VD med kärlek till hus och jorden. Och inte minst en rejäl känsla för affärer. Bredden i verksamheten är utmanande och vi förväntar oss därför inte att vår VD har erfarenhet från alla verksamhetsområden. Däremot ser vi fastighetsdelen som central och erfarenhet från detta område är viktig. Kunskap om skogs- och jordbruk är meriterande. Resterande delar av verksamheten förväntas man lära sig på plats. Att hantera både stora och små frågor utan att tappa förmågan att prioritera är också en viktig egenskap.

Att verka mitt i ett gammalt kulturarv med en engagerad ägare, där platsen har haft en stor betydelse för familjen i 14 generationer, kräver också en fingertoppskänsla. Gården och bolaget befinner sig mitt i ett ägarskifte, där vår nya VD kommer ha en central roll i att fortsätta utveckla verksamheten på ett professionellt och modernt sätt.

Praktiskt

VD:n tillträder senast 1/11 2017. Sista ansökningsdag 14/5.

Ansökan skickas brevledes till:
Carl-Gustav Bondesson
Björksund Förvaltnings AB
Björksund
611 99 Tystberga

Märk kuvertet ”VD”

För frågor om tjänsten:
Carl-Gustav Bondesson, cgb@bjorksund.com, 070-278 86 56
Axel Mörner, axel@bjorksund.com, 070-879 56 80