Är du vår nya VD?

VD inom fastighetsförvaltning sökes till unik gårdsmiljö utanför Nyköping i Södermanland

 

Vill du ha möjlighet att arbeta i en entreprenöriell men stabil verksamhet med många kontaktytor, korta beslutsvägar och stor frihet under ansvar? Vill du ha möjlighet att förädla och göra avtryck för generationer framöver?

Björksund Förvaltnings AB (BFAB) förvaltar och utvecklar de tillgångar som är knutna till godset Björksund, beläget i Södermanland vid Tystberga strax nordost om Nyköping. Gården är en av Södermanlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal. Till godset hör ca 4 800 ha mark samt vidsträckta skärgårdsområden. Ägare till BFAB och Björksund är familjen Mörner.

BFAB:s verksamhet kan delas upp i två delar: En gårdsnära del som innefattar skogsbruk, jordbruk genom arrendatorer, jakt och förvaltning av de många fastigheterna belägna på gårdens mark. En fastighetsdel som äger och förvaltar totalt 21 kommersiella fastigheter och hyresfastigheter i centrala Nyköping. Dessa fastigheter omfattar bostadslägenheter, butiker, kontor och andra typer av kommersiella lokaler. Fastigheterna i Nyköping utgör den största intäktskällan. 

Idag finns fem heltidsanställda som direktrapporterar till VD. 

Rollen som VD 

I närtid är uppgiften att säkerställa och optimera driften av fastighetsbeståndet i Nyköping.
På lång sikt ses möjligheter att växa genom fortsatta förvärv av olika slags fastighetstyper i Nyköping med omnejd. 

Gårdsnära handlar det om att bedriva långsiktig förvaltning och förädling successivt; en av de största operationella utmaningarna är att prioritera i mängden åtaganden. 

Björksund Förvaltnings ABs nya VD är kritisk för att fortsätta utveckla verksamheten på ett professionellt och modernt sätt.

Arbetsuppgifterna innefattar:

Strategi och exekvering

• Ta fram och förankra en affärsplan och vision tillsammans med styrelse och ägare i syfte att skapa en stabil och lönsam verksamhet för att säkerställa gårdens fortlevnad

• Definiera lämpliga nyckeltal för verksamheten

• Löpande rapportering till Björksunds styrelse avseende plan, mål och nyckeltal

Arbetsledning 

• Säkra en effektiv organisation med struktur, kompetens och förmåga att leverera mot affärsplan 

• Följa upp, säkra kunskapsdelning, motivation och kompetensutveckling av medarbetare till ökad självständighet

• Stöttning, utvecklingssamtal och lönesamtal 

Operativ förvaltning, tillväxt och lönsamhet 

• Ekonomisk styrning och löpande uppföljning; budgetering, prognos och fullt ansvar för den ekonomiska administrationen inklusive inköp

• Definiera och etablera processer, rutiner, uppföljningsrutiner

• Projektledning; Utforma beskrivning, kalkyl, tidplan, genomförande och uppföljning –redovisning av efterkalkyl 

• Ledning av fastighetsskötsel av lägenheter och lokaler i Nyköping

• Förvärv och förädling av fastigheter, såsom kalkylering, finansiering, projektplanering och kontakter med entreprenörer, myndigheter och kommun

• Skogsförvaltning med stöd av Skogssällskapet

• Arrendefrågor, investeringsplanering, hantering av jordbruksstöd och nära dialog med arrendatorer

• Gårdsförvaltning av ca 65 uthyrda permanent- och fritidshus, samt stort bestånd av ekonomibyggnader

• Dialog med kommuner och myndigheter angående tillstånd, bygglov och andra samarbeten

 

Vem är du 

Du leder och driver långsiktiga affärer med klokhet samtidigt som du har en exekutiv förmåga. Du hanterar både stora och små frågor utan att tappa förmågan att prioritera. Du är strukturerad och noggrann med siffror.

Du är en engagerad ledare som bygger en stark positiv kultur. Du är synlig, lyhörd och kommunikativ i ditt ledarskap och bygger långsiktiga relationer och tillit till hyresgäster, kunder, medarbetare och styrelse. 

Bredden i verksamheten är utmanande och vi förväntar oss därför inte att vår VD har erfarenhet från alla verksamhetsområden.Däremot ser vi fastighetsdelen som central och erfarenhet från detta område är viktig. Kunskap om skogs- och jordbruk är meriterande. Resterande delar av verksamheten förväntas man lära sig på plats.

Att verka mitt i ett gammalt kulturarv med en engagerad ägare, där platsen har haft en stor betydelse för familjen i 14 generationer, kräver också en fingertoppskänsla.

Välkommen med din ansökan!

 

Praktiskt

Tillträde senast 1 december 2019. Ansökningar utvärderas löpande med sista ansökningsdag 31 juli

Ansökan skickas per mail till:

axel@bjorksund.com För frågor om tjänsten: Axel Mörner, axel@bjorksund.com