Gasverksvägen-10.png

Detta hus består av en fastighet:

Gasverksvägen 10, Husarevägen 4

Detta är en industrifastighet som inrymmer hyresgäster inom flera olika verksamhetsgrenar som till exempel fordon, brandskydd, service med mera. Lokalerna är lämpliga som Verkstäder/service, som butik/lager eller som butik/servicelokal eller för lättare produktion.

Vidare är lokalerna moderna och ljusa verkstäder och servicelokaler.

Våra industrilokaler har alla gott om parkering och uppställningsplatser.

Byggnadsår: -