Bolagsinformation

Björksund Förvaltnings AB förvaltar och utvecklar de tillgångar som är knutna till godset Björksund, beläget i Södermanland vid Tystberga strax nordost om Nyköping. Gården är en av Södermanlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal. Till godset hör ca 4 800 ha mark samt vidsträckta skärgårdsområden.

 

Ägare

Ägare till Björksund Förvaltnings AB och godset Björksund är familjen Mörner.

 

Björksunds  verksamhet

Verksamheten består av två delar

-En gårdsnära del som innefattar skogsbruk, jordbruk genom arrendatorer, jakt och förvaltning av de många fastigheterna belägna på gårdens mark,.

-En fastighetsdel som äger och förvaltar ett tjugotal kommersiella fastigheter och hyresfastigheter i centrala Nyköping.

 

Fastigheter i Nyköping

Våra drygt tjugo fastigheter i Nyköping utgör en betydande del av vår verksamhet. Vi avser att fortsätta utveckla denna del genom att aktivt förvalta och förädla de fastigheter som vi äger idag. Vi söker aktivt efter fler förvärv av både hyres- och kommersiella fastigheter.

 

Legal och administrativ information

Björksund Förvaltnings AB är rörelsedrivande moderbolag med säte i Tystberga, Nyköping Kommun

Organisationsnummer  556073-0037

Bankgiro hyresinbetalningar (kräver OCR-nummer)  619-1738

Bankgiro övriga fakturor 658-9931

SWISH (ange vad betalningen avser) 1234837589

VD  Janne Björck

Styrelseordförande  Axel Mörner

 


Kontaktpersoner på Björksund
 

Janne Björck VD

Mobil & fast tel: 0155 26 14 11

janne.bjorck@bjorksund.com

Mats Johansson Jaktansvarig

Mobil: 070 568 98 33

mats.johansson@bjorksund.com  

Axel Mörner Styrelseordförande

info@bjorksund.com