Boken

 

Detta är berättelsen om Björksund – en av Sörmlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal. Sätesgården är känd sedan 1500-talet och har sitt ursprung i det medeltida Sundboholmsgodset, vars äldsta historia går tillbaka till tidigt 1300-tal…

Björksund – En levande historia tecknar en utförlig bild av godsets utveckling, men berättar även om alla de människor som levt och arbetat på Björksund under de senaste fem hundra åren. Med utgångspunkt i det omfattande arkivmaterial som finns bevarat och den stora porträttsamlingen är det möjligt att på ett fullständigt enastående sätt följa ägarfamiljerna Gyllenstierna och Mörner och deras insatser, godsets framväxt och byggnadernas historia.

Författare: 
Carin Bergström, Carolina Brown Ahlund
Ralph Edenheim, Karin Lindvall
Nils Mörner, Sigurd Rahmqvist

Redaktör: Rebecka Millhagen Adelswärd
Språk: Svenska
Utgiven: 2011-01
Formgivare och fotograf: Dick Norberg
ISBN: 9789178433544
Förlag: Bokförlaget Arena
Antal sidor: 374 sidor
Vikt: 2031 gram

 
 
 

Boken säljs av

Akademibokhandeln i Nyköping
Västra Storgatan 32
611 32 Nyköping
Tel: 0155-29 19 30 

Anna.Lang@akademibokhandeln.se

Carina Brown Ahlund tar med på guidad tur av porträttsamlingen på Björksund, en helt underbar promenad!
— Bukowskis revue